ICDP/Relationsarbejde

Alle fastansatte i børnehaven har gennemgået et ICDP kursus, som handler om relationer og nedenstående samspilstemaer.

I Jammerbugt kommune har alle, der arbejder med børn i aldersgruppen 0-6 år været på et 6-dages kursus i ICDP-metoden. ICDP står for International Childhood Development Programme og er en relations- og ressourceorienteret pædagogik, hvor igennem barnets udvikling støttes.
Programmet er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide.

I vores hverdag arbejder vi med udgangspunkt i metoden, som bygger på, at vi bliver til i samspil med andre – vi kan først skabe os selv ved at blive skabt – og det vil sige at blive mødt og anerkendt af en anden. Børn lever op til vores forventninger, både de positive og de negative, så den voksne må være ansvarlig for relationen ved at vise omsorg for barnet og være anerkendende og støttende.

Vi går ind i relationerne med følgende for øje:
At barnet kan være i et problem, men er ikke et problem.
At handlingen kommenteres - det er ikke fordi barnet er dumt, men gør en dum ting.
At gode relationer er vigtige, da det er her vi udvikler os.
At små overskuelige mål justeres løbende.
At se barnets ressourcer i stedet for mangler.
At se på de ting der lykkedes.
At finde de gyldne øjeblikke, og gør mere af det, der går godt.
At vi er forpligtiget til at fortælle de gode historier om børn videre.

Metoden bygger på 8 samspilstemaer:
Samspilstema 1-4: Den følelsesmæssige dialog.
Samspilstema 5-7: Den meningsskabende dialog.
Samspilstema 8: Den guidende/vejledende dialog.

Samspilstema 1: At vise positive følelser og glæde for barnet

Det gør vi eksempelvis ved, at smile til barnet, skabe øjenkontakt, vende kroppen mod barnet, Invitere til samtale/samvær, tage barnet i hånden når vi snakker, sige godmorgen/farvel til barnet, sige "hvor er det dejligt at du kommer i børnehave", går i øjenhøjde med barnet.

Samspilstema 2: At justere sig i forhold til barnet og følge barnets udspil/initiativer

Det gør vi eksempelvis ved, at se på barnet, lytte til barnet, afvente barnets udspil, rumme barnets følelser, respektere barnets signaler, lege med barnet og følg de regler barnet sætter i legen, bruge kropssprog og stemmeleje til at underbygge det vi siger.

Samspilstema 3: At tale til barnet om ting barnet er optaget af, og prøve at få en samtale i gang.

Det gør vi eksempelvis ved, at gribe/se/opdage de ting som barnet er optaget af og spørge ind til det, prøve at forstå hvad der optager barnet, forholde os undrende og undersøgende til barnet, og de oplevelser som barnet har.

Samspilstema 4: At give påskønnelse og anerkendelse til det, barnet klarer at gøre.

Det gør vi eksempelvis ved, at vi roser for at kunne/prøver - "Godt arbejdet, du kunne klare det" - smil. "Hvor er du bare blevet god til at gøre det selv", lade barnet gøre tingene selv og støt hvis det bliver svært, guide barnet via ros, opfordre barnet til at gøre mere af det der er godt, sætte ord på barnets positive handling og formåen, rose barnet f.eks med " Det er dejligt du vil hjælpe", acceptere barnets følelser, meninger, tanker, ønsker selvom vi ikke er enige.

Samspilstema 5: At hjælpe barnet med at samle sin opmærksomhed, således at der sker en fælles oplevelse af ting i omgivelserne


Det gør du/vi eksempelvis ved, at være nærværende sammen med barnet, snakke med barnet om det vi laver sammen, pege på det vi vil snakke om/vil vise, skabe øjenkontakt mellem os og barnet, bruge stemmelejet til at underbygge stemningen, sige "det er lige det her du er ved nu"

Samspilstema 6: At give mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive det, der opleves og ved at vise følelser og entusiasme

Det gør vi eksempelvis ved, at snakke med barnet og giv svar på de spørgsmål som det kommer med, forklare på det niveau barnet er, vise begejstring og udtryk følelser i vores fælles oplevelser, sætte ord på vores oplevelser og det vi gør, fortælle barnet hvordan verden "hænger sammen", gøre det ukendte kendt - hvad har vi oplevet der ligner, sætte ord på barnets handlinger og følelser.

Samspilstema 7: At uddybe og forklare de fælles oplevelser

Det gør vi eksempelvis ved, at find ud af hvor meget barnet ved og tilfør tilpas viden om oplevelsen, forklare hvordan ting er opstået eller fungerer, eller find forklaringer sammen – bøger/Ipad, stille spørgsmål - så barnet udfordres tilpas og må tænke lidt ekstra for at finde svar og sammenhæng, give barnet mulighed for at være undersøgende og nysgerrig – berige med egen viden , forbinde vores oplevelse til lignende situationer som barnet kender i forvejen.

Samspilstema 8: Guide barnet ved at lede og ved at vise positive alternativer og ved fælles planlægning

Det gør vi ved, lytte til barnets oplevelse og planlæg sammen med barnet ud fra hvad barnet magter, snakke om handlemuligheder som fremmer en positiv adfærd, være forbillede for positiv adfærd og handlinger, vise barnet alternativer i samspillet med andre - sig f.eks. "jeg kan godt se du bliver gal, hvad kan du gøre når du bliver gal?

Du kan læse Jammerbugt kommunes ICDP folder i en pdf-fil

 Software til læsning af pdf-fil finder du i højre side under link.

Kontakt

Børnehaven Aabyhaven
Anlægsvejen 1
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 82 50
Mobil: 41 91 32 50

Afdelingsleder:
Ida Stidsborg Starcke
Mobil: 41 91 32 52  

Thomasmindeparken 1
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 50
Mobil: 41 91 34 50 bhaaby@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.15 – 17.30

Fredag:
06.15 – 16.30

Nyttige links

Download Adobe Reader