Læreplanstemaer

Temaerne vi arbejder med er:

Personlige kompetencer:

 • Vi skal støtte udviklingen af: børnenes selvværd, fantasi, kreativitet, fordybelse og vedholdenhed, selvtillid, leg, respekt for omgivelserne (mennesker og materialer), evnen til at kunne vælge/fravælge, nysgerrighed, selvhjulpethed og styr på egne ting.

Sociale kompetencer:

 • Vi skal støtte børnene i: at kunne indgå i relationer med andre, at kunne skabe venskaber, at kunne vise empati/sætte sig i andres sted, at vente på tur, at behandle hinanden ordentligt, accept af forskelligheder, at kunne lytte til hinanden, at forstå hinandens grænser (ja, nej), "sociale spilleregler" og konflikthåndtering.

Sprog:

 • Vi skal i dagligdagen præsentere børnene for rim, remser, historielæsning, det skrevne sprog (bogstaver, tal), et nuanceret sprogbrug, kendskab til forskellige sprog og gennem leg skal mund-motorikken stimuleres.
 • Børnene skal opnå kendskab til dialogen og dens betydning for f.eks. konflikthåndtering, tonelejets betydning for kommunikation samt forståelse af kropssprog. (d.v.s. at kunne aflæse).

Naturen og naturfænomener:

 • Vi skal støtte børnenes udvikling, så de opnår respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, årets gang, dyr, planter, økologi m.m.
 • Vi vil arbejde med fordybelse og ro, fantasi, nysgerrighed, kreativitet, eksperimenter, vægt/form, geografi herunder kendskab til det lokale miljø.

Kulturelle udtryksformer og værdier:

 • Vi skal sikre børnenes mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer eks. ler, maling, sand, jord, vand.
 • Børnene skal præsenteres for forskellige musikgenre og udtryksformer, eks. højskolesangbogen, danse, klassisk musik.
 • Desuden skal børnene have sanseoplevelser eks. mad, planter, musik, følelser, blødt/hårdt, voksenkunst, børnekunst, eks. skolekomedie, teaterforestillinger på mediecenteret, rollelege, drama, forskellige kulturer.
 • Vi holder traditioner i hævd ved at fejre eks. fastelavn, påske, sankt hans, spil dansk dag og jul.
 • Vi skal motivere børnene til brug af deres krop. Eksempelvis stimulering af grov og finmotorik, øge børnenes kropsbevidsthed, opleve glæden ved forskellige fysiske udfoldelsesmuligheder eks. gå-ture, cykelture, svømning, sejlture, leg/bevægelse ude og inde samt give børnene kendskab til sund/usund kost.

Her kan du i pdf-fil læse om børnenes læring i forbindelse med måltiderne

 

Her kan du i pdf-fil læse om børnenes læring i forbindelse med garderoben

 Software til læsning af pdf-fil finder du i højre side under link.

Kontakt

Børnehaven Aabyhaven
Anlægsvejen 1
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 82 50
Mobil: 41 91 32 50

Afdelingsleder:
Ida Stidsborg Starcke
Mobil: 41 91 32 52  

Thomasmindeparken 1
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 50
Mobil: 41 91 34 50 bhaaby@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.15 – 17.30

Fredag:
06.15 – 16.30

Nyttige links

Download Adobe Reader