Læringssyn

Læs om hvilke rammer vi skaber læringsmiljøer udfra.

Børnene møder et anerkendende læringsmiljø:

 • Vi finder tid og ro til fordybelse.
 • Vi respekterer forskelligheder.
 • Vi er nærværende voksne.
 • Vi har respekt for børnenes følelser.
 • Vi møder børnene der, hvor de er, med afsæt i børneperspektivet.
 • Vi tager afsæt i børnenes leg.
 • Vi anerkender sociale kompetencer.
 • Vi ser det enkelte barn, anerkender barnet for det, det er (små dialoger).
 • Vi viser børnene, at vi kan bruge hinanden - der er brug for alle.
 • Vi viser børnene tillid og giver dem ansvar.
 • Vi er gode rollemodeller, fordi børnene spejler sig i det, de ser, vi gør/er!
 • Vi arbejder udfra en relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP)

Børnenes læring og udvikling udfordres med udgangspunkt i de individuelle potentialer og forudsætninger:

 • Vi stiller realistiske krav til børnene udfra alder og kunnen.
 • Vi inddeler børnene i grupper efter alder og færdigheder, eks. yngstegruppe, ældstegruppe, sprog-gruppe, svømning.
 • Vi er bevidste om personalets forskellige ressourcer - vi ser børnene med forskellige øjne, vi sup-plerer og hjælper hinanden.
 • Vi sikrer, at børnene lærer af hinanden på tværs af alder og køn - at høste af hinandens erfaringer og viden.
 • Vi støtter børnene i at korrigerer hinanden.
 • Vi giver børnene rum, mulighed og materialer.

Børnenes sociale samspil understøttes gennem prioritering af nære relationer:

 • Vi støtter børnene i at knytte venskaber - med afsæt i det enkelte barns behov.
 • Vi sikrer, at børnene tilknyttes små grupper, det giver tryghed og nærhed.
 • Vi sikrer, at børnene tilknyttet en stue.
 • Vi arbejder med afsæt i værdigrundlag og har respekt for det enkelte barn.
 • Vi anerkender børnene for det de er.
 • Vi skaber tid og rum til børnenes leg.
 • Vi er bevidste om, at vi er vigtige rollemodeller.
 • Vi sikrer fællesskab – Det fælles tredje – det at gøre noget sammen.
 • Vi vedkender, at der er mange små fællesskaber i det store fællesskab.
 • Vi anerkender, at nogle børn-voksne, børn-børn, voksne-voksne har tættere kontakt
 • end andre.
 • Vi sikrer, at omgangstonen har afsæt i værdigrundlaget. Almindelig pli.

Der er et tæt samarbejde mellem medarbejdere og familie:

 • Vi anerkender, at forældrene bedst kender deres barn - vi tilbyder faglig viden om børns udvikling og stiller os til rådighed.
 • Vi respekterer forældrenes forskellige behov, status, formåen og værdier.
 • Vi synliggør vores krav og forventninger til forældrene.
 • Vi etablerer primærpædagog til det enkelte barn.
 • Vi samarbejder med afsæt i ledelsesværdierne.
 • Vi inviterer forældre, bedsteforældre m.m. til forskellige arrangementer i inst. (jvf. årsplanen).
 • Vi afholder forældresamtaler, forældremøder og bestyrelsesmøder.

Kontakt

Børnehaven Aabyhaven
Anlægsvejen 1
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 82 50
Mobil: 41 91 32 50

Afdelingsleder:
Ida Stidsborg Starcke
Mobil: 41 91 32 52  

Thomasmindeparken 1
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 84 50
Mobil: 41 91 34 50 bhaaby@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder
Annie Brøndum Andersen
inn@jammerbugt.dk

 

Åbningstider

Mandag-torsdag:
06.15 – 17.30

Fredag:
06.15 – 16.30